Alweer enige tijd bieden wij in samenwerking met de EDVgroep online opslag van uw digitale Assuportal dossier. Alle documenten die u binnen Assuportal bewaart (achter de klant/polis/schade) worden in een zogenaamd digitaal dossier opgeslagen. Van oudsher was dat een NAS of zelfs Google Drive.

Met de komst van de AVG zijn steeds meer gebruikers zich ervan bewust dat een goede en veilige oplossing hiervoor nodig is en dan ligt het voor de hand om hiervoor de cloud te gebruiken. Assuportal is immers ook een volledige cloud-applicatie.

Wij bieden een veilige en snelle manier van opslag, op basis van fair use. Het is uiteraard ook mogelijk om uw huidige manier van opslag te wijzigen in onze cloudopslag. Neemt u hiertoe contact op via info@ihr-ictsolutions.nl of uw contactpersoon bij de EDVgroep.